O oddíle

Stručná historie TOM Nivnice

Oddíl byl založen v pátek 13. dubna 1956. Jeho zakladatelem byl učitel osmileté střední školy v Nivnici Jiří Stojan z Uh. Brodu. Oddíl pracoval nejprve jako turistický kroužek při osmileté střední škole v Nivnici. Zakládající členové: Jan Kunčík, Josef Veselý, Josef Plesner, Jaroslav Mahdal, Josef Hybler, Vojtěch Výmola, Václav Tomanec, Břetislav Čaňo.

V prvních letech činnosti se počet členů pohyboval kolem deseti. V letech 1958 – 1960 se počet členů rozrostl až na 40, z toho více než polovina děvčat. Po odchodu učitelek – vedoucích Gebové, Dleštíkové, Tomancové a po úrazu uč. Kovářové se dívčí oddíly rozpadly pro nedostatek vedoucích, takže v další činnosti pokračují pouze chlapci. Počet členů se stabilizoval v rozmezí 14 – 16 členů.

V roce 1967 přešel kroužek do Tělovýchovné jednoty v Nivnici a zároveň byl registrován jako TOM 7004. Po obnovení KČT v roce 1990 byl zaregistrován jako odbor KČT 63 001.

Od roku 1978 pořádá oddíl vždy první sobotu v dubnu turistický pochod Vandrácká padesátka přes Bílé Karpady. Pochodu se účastní každoročně stovky účastníků z celé republiky, zhruba polovina bývá z Nivnice.

Začátkem devadesátých let funguje dívčí oddíl pod vedením pana učitele Josefa Tomance.

Po odchodu uč. Jiřího Stojana – Kida do důchodu přebírá vedení oddílu v roce 1991 ing. Jiří Bršlica. V roce 1994 se do vedení na dva roky zapojují manželé Lenka a Ladislav Miškarovi. Od roku 1994 pracují s dětmi také Ondřej Miškar – Skipin, Zdeněk Gazdík – Tarzan a Jiří Miškar – Míša. Zavádí se smíšený oddíl. Počet členů je 20 – 25, z toho asi polovina děvčat.

Od roku 2001 pracuje s dětmi Jiří Miškar za pomoci starších členů oddílu.

V roce 2002 bylo školní hřiště přejmenováno na „Sportovní areál Jiřího Stojana“. V Nivnických novinách vychází od podzimu 2001 do léta 2003 seriál o historii oddílu spojený se jménem pana učitele „Hold Jiřímu Stojanovi – Kidovi“.

V roce 2003 pořádal oddíl první noční pohádkový les, který v posledních letech navštěvuje více než 600 lidí.

V roce 2005 oddíl vstoupil do Asociace turistických oddílů mládeže /ATOM/, registrován jako TOM 19 187.

V březnu 2007 vychází kniha „Hold Jiřímu Stojanovi — Kidovi„. Křest proběhl v nivnické Besedě, zároveň s autogramiádou.

Dne 19. září 2007 vznikl na dva roky nový oddíl Turisťáček pro děti ve věku 6-10 let. Vedoucím Turisťáčku je Jiří Miškar, starší děti Turisťáku vedou Vojtěch Orgoň a Vlastimil Slinták. Celkový počet členů oddílu je téměř 50, z toho 28 dětí v Turisťáčku.

Pak se děti sloučily opět do jednoho oddílu. Letos dochází na schůzky více než 25 dětí ve věku 6 – 15 let, přičemž počet členů oddílu je více než padesát.

V průběhu historie bylo uspořádáno několik stovek výletů, brigád, lyžovaček, závodů, zimních i letních táborů. Déle než rok navštěvovalo oddíl více než 400 dětí.

Kronika:

Z let 1956 – 1957 se zachoval deník Jaroslava Mahdala, popisující začátky oddílu. Kroniky se píší od ledna 1969. Od té doby je vedena pravidelně oddílová a do r. 1990 i družinové kroniky. Kromě kronik je pravidelně vedeno album fotografií z činnosti oddílu. Z let 1956 – 1991 jsou pořízeny 8 mm filmy, od roku 1997 též videozáznamy. V současnosti slouží jako kronika internetové stránky oddílu.

Klubovny:

Z počátku /do r. 1964/ sloužily jako klubovny postupně zeměpisný kabinet, učebny 10 a 4.

Od jara 1964 se začalo používat šaten na školním hřišti.

Od podzimu 1964 do 5. 4. 1970 domek č. 16 za Reginou /již zbořený/.

5. 4. 1970 – 26. 10. 1972 domek Skybů na Podohradí.

26. 10. 1972 – 22. 2. 1973 – ve starých šatnách fotbalistů v 1. poschodí.

22. 2. 1973 – nastěhování do vlastní klubovny na školním hřišti.

Puťáky a tábory:

1956 – Súľov, Javorníky, Beskydy

1957 – Velká Fatra

1958 – Liptovské /Západní/ Tatry

1959 – Beskydy

1960 – Polsko

1961 – Jeseníky

1962 – Cyklistický Velká Fatra – Orava

1963 – Slovenský ráj

1964 – Martinské hole – Malá Fatra

1965 – Beskydy

1966 – Malá Fatra

1967 – Nízké Tatry – Velká Fatra

1968 – Vysoké Tatry

1969 – skautský tábor Velké Karlovice

1970 – skautský tábor Nitranské Rudno

1971 – Martinské – Strážov – Javorníky

1972 – Nízké Tatry – Slovenský ráj

1973 – Jeseníky – Orlické hory – Adršpach

1974 – Slovenské Rudohorie – západ

1975 – Slovenské Rudohorie – východ

1976 – Dukla

1977 – Velká a Malá Fatra

1978 – Malá Fatra – Martinské hole

1979 – západní Čechy

1980 – Slovenský ráj

1981 – tábor Mariková

1982 – tábor Mariková

1983 – tábor Mariková

1984 – Orlické hory

1985 – tábor Mariková

1986 – Šumava

1987 – tábor Mariková

1988 – střední Čechy

1989 – tábor Mariková

1990 – jižní Čechy

1991 – skautský tábor Hutisko – Solanec

1992 – skautský tábor Halenkov

1993 – Českosaské Švýcarsko

1994 –

1995 – Vlára – Pulčiny

1996 – Nízký Jeseník – Olomoucko

1997 – Český ráj

1998 – tábor Mariková – Petrova Peruánská dobrodružství

1999 – tábor Mariková – Divoký západ

2000 – Slovenské Rudohorie – západ

2001 – tábor Mariková – Pravěk

2002 – Východné Karpaty – Dukla – Bardejov

2003 – tábor Mariková – Nekonečný příběh

2004 – Slovenské Rudohorie – západ

2005 – tábor Mariková – Průzkum planety

2006 – puťák Nivnice – Mariková

2007 – Západní Tatry (Roháče)

2008 – tábor Trpík – Holubinky

2009 – tábor Lubina – Žítkovské bohyně

2010 – tábor Lubina – Cesta kolem světa

2011 – tábor Lubina – Hobit

2012 – tábor Švrčkovo – Návrat z hvězd

2013 – tábor Trpík – Pohádkové království

2014 – tábor Podhradní Lhota – Pevnost Boyard

2015 – tábor Podhradní Lhota – Tábor s obrem

Pod Lietavú 1956

Pod Lietavú 1956