Besídka Turisťáku a Blbounů

Dopoledne se půjde tradičně do Králov. Sraz v 9:00 v klubovně. S sebou něco zvířátkům na zub – seno, jablka, řepa…

Návrat na oběd. 

Navečer v 17. hodin promítání filmu v klubovně. Od 20. hodin pak stolní hry popř. filmy dokud u toho neusneme…

Napsat komentář