Letní tábor 2014

Zapište si:

termín letního tábora je 5. – 13. 7. 2014.

Přihlášky na tábor dostanou děti v únoru.

Rošťák TOM

Když mně děcka na schůzce říkaly, že by chtěli dělat oddílový časopis, jak to viděly ve starých kronikách, jen jsem se pousmál a dal jim volnou ruku.

O to víc jsem byl překvapen, když na schůzku kluci přinesli hotový časopis. Nejen napsané články. Celý časopis. Slíbil jsem jim, že jej vytisknu a zítra na schůzce rozdám.

Ale myslí, že i další čtenáři si tento jejich první počin rádi přečtou.

Časopis si můžete stáhnout kliknutím na fotografii.

Výprava do Králov 11. 1. 2014

Kliknutím na fotku přejdete do fotogalerie.

Výlet do Králov

V sobotu 11. 1. 2014 jsme vyšli v 8:00 hodin ráno do Králov, abychom zvířatům dali do krmelce jídlo.

U kapličky jsme počkali na Báru, která zaspala. Potom jsme vylezli na rozhlednu a Míša nás vyfotil. Pokračovali jsme kolem hnojiště a větrolamu až do Králov. Zastavili jsme se u bývalé Supovy chaty, kde jsme se dozvěděli o historii a o vypálení této chaty. V okolí Supovy chaty měl být krmelec, ale ten jsme nenašli, proto jsme pokračovali až k Myslivecké chatě. Byli jsme celí od blata. U chaty jsme posvačili a vydali se ke krmelci. Každý z nás měl s sebou něco pro zvířata. Já jsem měl mrkev.

U krmelce nám Míša vyprávěl pověst o brodském rádci, kterému při obléhání Uherského Brodu, usekli hlavu. Když rádce utíkal tajnou chodbou z Brodu před vojáky, zrádce to vojákům pověděl a ti mu v Královech usekli hlavu.

Pak nám Míša ukázal místo, kde dřív stával kostel, než ho nějaký král nechal zbourat. Ještě jsme se dozvěděli, že ze stromů, které byly vykáceny v Královech, jsou schody v nivnickém kostele.

Když jsme se vydali do Nivnice,tak  nám Míša ukázal místo, kde měl jako kluk postavený bunkr.

Byl to moc hezký den a nejvíc se mi líbila hra na schovku při cestě domů. Nejhorší bylo umývat ty zablácené boty, ale stálo to za to.

 Prokop

Za noci zimního slunovratu

ZA NOCI ZIMNÍHO SLUNOVRATU 2013 (58)
čtvrtek 19. prosince 2013
nad Nivnicí u Trojice … v krajině Komenského

Nivnička a Turisťák slaví po svém zimní slunovrat…
Povídají si prastaré báje o slunečním bohu a drží se blízko
ohně zažehnutého při západu slunce.