O oddíle

Stručná historie TOM Nivnice

Oddíl byl založen v pátek 13. dubna 1956. Jeho zakladatelem byl učitel osmileté střední školy v Nivnici Jiří Stojan z Uh. Brodu. Oddíl pracoval nejprve jako turistický kroužek při osmileté střední škole v Nivnici.

Zakládající členové: Jan Kunčík, Josef Veselý, Josef Plesner, Jaroslav Mahdal, Josef Hybler, Vojtěch Výmola, Václav Tomanec, Břetislav Čaňo.

V prvních letech činnosti se počet členů pohyboval kolem deseti. V letech 1958-1960 se počet členů rozrostl až na 40, z toho více než polovina děvčat. Po odchodu učitelek – vedoucích Gebové, Dleštíkové, Tomancové a po úrazu uč. Kovářové se dívčí oddíly rozpadly pro nedostatek vedoucích, takže v další činnosti pokračují pouze chlapci. Počet členů se stabilizoval v rozmezí 14-16 členů.

V roce 1967 přešel kroužek do Tělovýchovné jednoty v Nivnici a zároveň byl registrován jako TOM 7004. Po obnovení KČT v roce 1990 byl zaregistrován jako odbor KČT 63 001.

Po odchodu uč. Jiřího Stojana – Kida do důchodu přebírá vedení oddílu v roce 1991 ing. Jiří Bršlica. Činnost oddílu se zmenšila na minimum až do r. 1994, kdy se do vedení na dva roky zapojují manželé Lenka a Ladislav Miškarovi. Od roku 1994 pracují s dětmi také Ondřej Miškar – Skipin, Zdeněk Gazdík – Tarzan a Jiří Miškar – Míša. Zavádí se smíšený oddíl. Počet členů je 20-25, z toho asi polovina děvčat.

Od roku 2001 pracuje s dětmi Jiří Miškar za pomoci starších členů oddílu.

V roce 2002 bylo školní hřiště přejmenováno na „Sportovní areál Jiřího Stojana“. V Nivnických novinách vychází od podzimu 2001 do léta 2003 seriál o historii oddílu spojené s jeho jménem „Hold Jiřímu Stojanovi – Kidovi“

V roce 2005 oddíl vstoupil do Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM), registrován jako TOM 19 187.

V březnu 2007 vychází kniha „Hold Jiřímu Stojanovi – Kidovi„. Křest proběhl v nivnické Besedě, kde proběhla zároveň i autogramiáda.

Dne 19. září 2007 vznikl na dva roky nový oddíl Turisťáček pro děti ve věku 6-10 let. Vedoucím Turisťáčku je Jiří Miškar, starší děti Turisťák vedou Vojtěch Orgoň a Vlastimil Slinták. Cellkový počet členů oddílu je téměř 50, z toho 28 dětí v Turisťáčku

Pak se děti sloučily opět do jednoho oddílu. Nyní dochází na schůzky více než
25 dětí ve věku 6-15 let, přičemž počet členů oddílu je více než padesát.

V průběhu historie bylo uspořádáno několik stovek výletů, brigád, lyžovaček,
závodů, zimních i letních táborů. Déle než rok navštěvovalo oddíl více než 400
dětí.

Kronika

Z let 1956-1957 se zachoval deník Jaroslava Mahdala, popisující začátky oddílu. Kroniky se píší od ledna 1969. Od té doby je vedena pravidelně oddílová a do r. 1990 i družinové kroniky. Kromě kronik je pravidelně vedeno album fotografií z činnosti oddílu. Z let 1956-1991 jsou pořízeny 8 mm filmy, od roku 1997 též videozáznamy. V současnosti slouží jako kronika internetové stránky oddílu.

Klubovny

 • Z počátku (do roku 1964) sloužily jako klubovny postupně zeměpisný kabinet, učebny 10 a 4.
 • Od jara 1964 se začalo používat šaten na školním hřišti.
 • Od podzimu 1964 do 5.4.1970 domek číslo 16 za Reginou (již zbořený).
 • 5.4.1970 – 26.10.1972 domek Skybů na Podohradí.
 • 26.10.1972 – 22.2.1973 – ve starých šatnách fotbalistů v 1. poschodí.
 • 22.2.1973 – nastěhování do vlastní klubovny na školním hřišti.

Puťáky a tábory

 • 1956: Súľov, Javorníky, Beskydy
 • 1957: Velká Fatra
 • 1958: Liptovské /Západní/ Tatry
 • 1959: Beskydy
 • 1960: Polsko
 • 1961: Jeseníky
 • 1962: Cyklistický Velká Fatra – Orava
 • 1963: Slovenský ráj
 • 1964: Martinské hole – Malá Fatra
 • 1965: Beskydy
 • 1966: Malá Fatra
 • 1967: Nízké Tatry – Velká Fatra
 • 1968: Vysoké Tatry
 • 1969: skautský tábor Velké Karlovice
 • 1970: skautský tábor Nitranské Rudno
 • 1971: Martinské – Strážov – Javorníky
 • 1972: Nízké Tatry – Slovenský ráj
 • 1973: Jeseníky – Orlické hory – Adršpach
 • 1974: Slovenské Rudohorie – západ
 • 1975: Slovenské Rudohorie – východ
 • 1976: Dukla
 • 1977: Velká a Malá Fatra
 • 1978: Malá Fatra – Martinské hole
 • 1979: západní Čechy
 • 1980: Slovenský ráj
 • 1981: tábor Mariková
 • 1982: tábor Mariková
 • 1983: tábor Mariková
 • 1984: Orlické hory
 • 1985: tábor Mariková
 • 1986: Šumava
 • 1987: tábor Mariková
 • 1988: střední Čechy
 • 1989: tábor Mariková
 • 1990: jižní Čechy
 • 1991: skautský tábor Hutisko – Solanec
 • 1992: skautský tábor Halenkov
 • 1993: Českosaské Švýcarsko
 • 1994
 • 1995: Vlára – Pulčiny
 • 1996: Nízký Jeseník – Olomoucko
 • 1997: Český ráj
 • 1998: tábor Mariková – Petrova Peruánská dobrodružství
 • 1999: tábor Mariková – Divoký západ
 • 2000: Slovenské Rudohorie – západ
 • 2001: tábor Mariková – Pravěk
 • 2002: Východné Karpaty – Dukla – Bardejov
 • 2003: tábor Mariková – Nekonečný příběh
 • 2004: Slovenské Rudohorie – západ
 • 2005: tábor Mariková – Průzkum planety
 • 2006: puťák Nivnice – Mariková
 • 2007: Západní Tatry (Roháče)
 • 2008: tábor Trpík – Holubinky
 • 2009: tábor Lubina – Žítkovské bohyně
 • 2010: tábor Lubina – Cesta kolem světa
 • 2011: tábor Lubina – Hobit
 • 2012: tábor Švrčkovo – Návrat z hvězd
 • 2013: tábor Trpík – Pohádkové království
 • 2014: tábor Podhradní Lhota – Pevnost Boyard
 • 2015: tábor Podhradní Lhota – Tábor s obrem