Výlet do Lipin — 24. 3. 2012

V sobotu 24. března jsme v 7:30 měli sraz v klubovně. Vzali jsme sebou stany, hrnce a šli jsme do Lipin. Když jsme už kousek ušli, tak jsme si zahráli hru aby nám cesta rychleji uběhla. Když jsme hru dohráli tak jsme si odpočinuli a šli jsme dál. Potom jsme došli do Lipin, postavili jsme si stany a uvařili jsme si oběd. Páčka si po obědě našel létajícího pejska a ten ho při schovce bohužel pokaždé prozradil. Potom nám Míša řekl dobrou a špatnou zprávu. Špatná byla ta, že se večer vrátíme domů a dobrá byla ta, že když budeme mít všechny věci sbalené tak dostaneme 5 děngů. Všechno měli jenom někteří. Potom Míša vyhlásil soutěž, že první čtyři, kteří budou mít sbalené všechny věci a budou u něho dostanou 10 děngů. Když už u něho byli všichni, tak jsme šli do Nivnice. V klubovně nám Míša rozdal děngi a šli jsme domů. Dík za výborný výlet.

Adam V.

Ráno v půl osmě jsme se sešli u klubovny. V klubovně jsme si do krosen dali stany, kotlíky, sekery a lopaty. Potom jsme hráli hru.Zahazovali jsme paličky a druzí je po cestě hledali. Já jsem našel 2 paličky a moji paličku nikdo nenašel. Pak jsme šli lesem až k Bílé chatě, postavilij sme stany, rozdělali oheň a hráli jsme hru. Ta hra se hraje takto: Jeden počítá do deseti a druzí se dobře schovají a on je musí vidět a uhádnout, kdo to je. Po hře jsme udělali oběd a pojedli ho. Měli jsme guláš. Bylo to moc dobré. Pak jsme šli do stanů a tam jsme si zkontrolovali věci a jestli máme všechno, co je ve V+V 3. Nakonec jsme si zahráli hru. Ta hra se hraje takhle: Sbalit si co nejrychleji věci do krosen a stan poskládat do sáčku a běžet za Míšou. Já s Tomem jsme získali 4 děngů z deseti. Potom jsme čekali na ostatní. Jak už jsme byli všichni, tak jsme šli do klubovny. Cestou tam jsme viděli Uh. Brod, Nivnici, Korytnou, Suchou Loz, Bánov atd. Jak jsme byli v klubovně, tak nás Míša pochválil, že jsme se snažili udělat všechno dobré. Na konec jsme se rozloučili a šli domů.
Moc se mně to líbilo a za tento výlet jsem získal 12 děngů.

Tom Č.

V sobotu 24. 3. 2012 jsme se vydali na tajný výlet. Dostali jsme dopis, že se máme sami nabalit. Sraz jsme měli u klubovny v 7:30 hodin. Před klubovnou jsme čekali na Míšu a na ostatní. Když přišel, šli jsme si do klubovny rozdělit stany. Stan jsem měl se Šimonem. Po instrukcích jsme se vydali do terénu. Cestou jsme si vykládali. U křižovatky nám Míša řekl, že si máme najít paličku a nožem si ji vyřezat, někam ji hodit aby,ji nikdo nenašel. V hledání jsem byl úspěšný – našel jsem dvě paličky. Po vyhodnocení jsme se vydali dál. Sluníčko svítilo a batoh byl těžší a těžší, ale už jsme byli u cíle své cesty. Postavili jsme stany u chaty Kamarád a šli na dřevo. Když nás přepadl hlad, tak jsme si připravili gulášovou polévku. Legrační bylo, jak si Radim udělala ze sáčku pejska. Poobědvali jsme a hráli jsme na schovku. Po hře jsme si šli uklidit stany. Ještě před tím byla kontrola V+V3. Míša řekl, že první čtyři, co přijdou k ovčárně a budou mít všechno sbaleno, dostanou 10 děngů. Potom jsme zamířili k Nivnici. V klubovně jsme si rozdali děngy, vlajky a šli jsme domů.

První jarní výlet se mi moc líbil a už teď se těším na další kilometry.

Honza

Výlet na TZ Švrčkovo

Zážitky z výletu na TZ Švrčkovo nám sepsal Adam V.:

V sobotu 11. 2. nás můj taťka zavezl k lesu za Loučkou. K TZ Švrčkovo jsme šli pěšky. Zabydleli jsme se na marodce a dopoledne jsme šli ven. Chvíli jsme byli před chatou a potom jsme šli na procházku. Na procházce jsme hráli eskymácků hoňku. Do chaty jsme pak přišli mokří takže jsme si věci dali usušit a šli jsme obědvat. Na oběd jsem si ohřál konzervu. Při odpoledním klidu jsme hráli střelené kachny a pak jsme zase šli ven. Venku jsme měli soutěž kdo ze sněhu postaví největší stavbu. Vyhráli Čamr a Saša. Potom jsme měli soutěž kdo na lopatě dojede nejdál. Můj rekord byl 8 metrů. Když jsme se vrátili do chaty dali jsme si usušit věci a odpočívali jsme. Pak jsme měli možnost si udělat něco z Cesty za duhou a Míša nám rozdal děngi. Potom jsme na marodce chvíli lelkovali a pak jsme šli pozorovat souhvězdí. Když jsme vrátili do chaty jsme měli ve 21:30 večerku. V neděli ráno nás vzbudilo pípací topení. Potom jsme posnídali, zabalili jsme si věci, uklidili marodku, kuchyň a pěšky jsme šli na zastávku do Loučky. Z Loučky jsme autobusem jeli do Luhačovic. Tam jsme na vlakovém nádraží v čekárně poobědvali, nastoupili jsme do vlaku a jeli jsme do Uh. Brodu. Tam jsme nasedli do autobusu a jeli jsme do Nivnice. Bylo to bezva.

Adam V.

A také Honza:

V sobotu ráno jsme přijeli blízko k chatě TZ ŠVRČKOVO. Míša nám dal cedulku, kde máme vystoupit a jít pěšky. Už zdálky jsme mezi stromy viděli chatu. U chaty nás čekal Míša. Přivítali jsme ho. Když jsme vešli do chaty, kluci šli právě snídat. Ubytovali jsme se a také jsme šli posnídat. Po snídani jsme si hráli hry. Když jsme byli venku, hráli jsme eskymáckou hoňku. Po nějakém čase nás to přestalo bavit, a proto jsme se vrátili do chaty. Za chvíli jsme obědvali, každý měl něco ze svých zásob. Já jsem měl řízek a chleba. Po obědě jsme opět hráli hry a měli jsme soutěž, kdo postaví největší věž ze sněhu. Vyhrál Saša a Šimstr. Unavení jsme šli večeřet. Večeři vařil Saša a Šimstr, kterému se špagety vysypaly. Ale i tak nám chutnaly. Večer jsme sledovali noční oblohu. Před spaním jsme si vykládali a hráli hry. Ráno jsme posnídali, nabalili jsme se a štrupali do Loučky. Málem jsme v Loučce nestihli autobus do Luhačovic. V Luhačovicích jsme na vlakovém nádraží poobědvali a pak jeli vlakem do Uherského Brodu a odtud  busem domů. Bylo to moc prima! Poprvé jsem si pořádně zkusil, jaké to je mít batoh na zádech a jít několik km. Super

Honza

TZ Švrčkovo 10. až 12. února

Sraz v pátek 10.2.v 14:30 u Besedy. Musíme jet tak brzy, protože je obtížné se do Loučky dostat a pak nás ještě čeká cesta pěšky na chatu. Návrat v neděli 12.2. ve 14:50 do Nivnice.

S sebou: V+V3 a zimní doplňky, jídlo na 5x (1x večeře, 2x oběd, 2x snídaně, každý si může zehřát nějaké jídlo na vařiči, celou dobu bude k dispozici teplý čaj), 250 Kč (doprava, ubytování, jedna společná večeře, kterou si sami uvaříme). Peníze odevzdáte v pátek před odjezdem na zastávce vedoucímu.

Polohu chaty si můžete prohlédnout na Google mapách.

Reakce na noční výlet

Noční výlet proběhl 12. listopadu. Zde si můžete přečíst některé  reakce dětí. Fotografie z této akce bohužel nejsou.

V 5 hodin jsme měli sraz v klubovně. Šli jsme na staré hřiště a tam jsme se dozvěděli kam půjdeme. Šli jsme na Jamy. Celou cestu jsme hráli na partyzány a Němce. Na Jamách jsme bez papíru zapálili oheň a vyhráli jsme. Potom jsme šli ke Trojici a tam jsme hráli na lovce strašidel. Nakonec jsme se vrátili do klubovny. Byla to sranda.

Adam Velecký

Na noční výlet jsme vyrazili v sobotu 12. listopadu 2011 večer. Všichni jsme se sešli v klubovně a mohli jsme vyrazit. Noční výlet začal. Přišli jsme na staré hřiště a Míša nám řekl že Bazzi se Šmudlou budou Němci, kteří nás budou chytat. Aby jsme zvítězili, museli jsme dojít na Vinohrady a do hodiny zapálit oheň. Cestou jsme na paintbolovém hřišti viděli 2 světýlka tak jsme se schovali a potom jsme vyrazili přes cestu na Vinohrady. Museli jsme se schovávat projíždějícím autům, aby nás neosvětlila. Na Jamách na nás štěkali 2 psi. Čekali jsme až přestanou, ale nepřestali tak jsme si museli pospíšit, aby nás Bazzi se Šmudlou neviděli. Nakonec se nám podařilo oheň rozdělat. Pojedli jsme a trochu se ohřáli a pokračovali v cestě. Vyšli jsme na louku, kde nám Míša říkal něco o souhvězdích, planetě Jupiter, Malém a Velkém vozu a spoustu dalších.Taky jsme uviděli stromy v mlze, byla to nádhera. Potom jsme sešli po loučce dolů a vyšli jsme u kapličky, kde jsme hráli hru na lovení strašidel. Hra se mi líbila. Potom jsme šli do klubovny, kde jsme si sečetli body a šli domů. Výlet se mi moc líbil a hlavně to byl velký zážitek.

Květka Drblíková

Celý výlet se mi moc líbil. Bylo hezky a zima ani moc nebyla. Byla i sranda, ale moc nás nebylo.

V sobotu 12. listopadu jsme čekali na Míšu v klubovně odtud jsme pak šli na staré hřiště a Míša vyhlásil 1. hru. Šmudla a Bazi byli Němci a ti nás střílí. Měli jsme kolem 15 minut na to aby jsme jim utekli. Tak jsme šli normálně po cestě až po druhý splav. Tam jsme se zastavili protože jsme tam viděli 2 světla. Pak jsme šli radši dál a ukryli na pejntboláku. Za chvíli jsme pokračovali silnicí a když jelo auto, lehli jsme si do trávy, aby nás to neosvětlilo, rychle přes most a směrem na Jamy. Na vinohradské cestě jsme se trošku sekli, na chatkách byli totiž lidi tak jsme po 2 šli k lesu. A oheň jsme rozdělali kousek za Martinákovou chatou. Cíl byl do hodiny na Jamách rozdělat oheň a to jsme taky splnili. Posvačili jsme u ohně, pak ho kluci uhasili a šli jsme nahoru lesem. Míša nám pak ukázal pár souhvězdí a šli jsme k naší kapli, kde jsme pak hráli hru. Šmudla, Bazi a Míša byli strašidla které lákal šramot, světlo a hlasy. Dole byla přivěšená strašidla a my jsme si museli zapisovat jejich názvy český název (1 bod) a latinský za 5 bodů. Vyhrála jsem o 2 body. Celý výlet byl fakt moc hezký.

Sára Drbliková

10. 11. jsme šli s turisťákem na noční výlet. Moc jsem se těšil na to, co nás čeká a jaké zažijeme dobrodružství. Přece jenom jít na noční výlet v noci a ještě na místo, které vůbec neznáš je trošku dobrodružné.

Sraz byl v 17:00 u klubovny. Už od odpoledne bylo vidět na teploměru, že zima se už pomalu hlásí o své slovo, pomalu přituhovalo! Ale to tajemno po dobrodružství bylo moc silné. Od klubovny jsme vyšli ke koupališti. Tam začínala první hra na partyzány. Bazi a Šmudla byli Němci a my jsme byli partyzáni. Je pěkné se vžít do role partyzána  a za hodinu jsme měli být na Jamách.  Tam jsme měli za úkol rozdělat oheň. Nejprve jsme šli kolem pejntbolového hřiště, kde jsme se měli schovat, aby nás Němci neviděli. Na Vinohradech jsme museli zalehnout na zem, aby nás neprozradili štěkající psi. Když jsme došli na Jamy, začali jsme sbírat dřevo a rozdělávat oheň. Měli jsme na to časový limit a rozdělat ho, se nám podařilo těsně  o 1 minutu dřív. U ohně jsme posvačili a zahnali hlad a žízeň.

Z Jam jsme šli na Čupy a sledovali souhvězdí Velkého a MALÉHO VOZU.  Další naše kroky mířily ke Kapli Nejsvětější trojice. Tam začínala druhá hra našeho programu Strašidla. Úkolem nás vědců bylo poznat co nejvíce strašidel a jejich názvy popsat do zápisníku. K tomu všemu nás honily ještě velká opravdová živá strašidla s velkými vřídky na nose a prostě úplně strašidelní!!!!

Na závěr všeho toho dobrodružství jsme se odebrali do klubovny, kde jsme zhodnotili všechny úkoly.

Jsem moc rád, že jsem mohl poprvé v noci objevovat zákoutí naší Nivnice a to přestože bylo dost zima. Jsem rád, že počasí nás krásně nechalo podívat se do okolí  obce, zimu, která nás provázela jsme překonali a radovali jsme se z krásného, netradičně stráveného večera.

Dík za krásný zážitek

Šťěpán

My jsme šli na noční výpravu v 17:15 hodin. Vyšli jsme od klubovny na staré hřiště. Od tama jsme šli na jamy. Cestou tam jsme hráli hru. My jsme byli Partugáni a Šmudla s Bejzim byli Němci. Jak jsme byli u painbolového hřiště, tak jsme viděli nějaké světlo. Honem jsme se šli schovat. Potom jsme šli kolem silnice a když jsme viděli auto, tak jsme si lehli na zem. Pak jsme šli dál a dál a zastavili jsme se pod jamama u chatek, protože na nás vyběhli psi. Jak je pán zavřel tak jsme šli dál. Když jsme byli v jamách, tak jsme rozdělali oheň. U ohně jsme se zahřáli a pojedli. Šli jsme dál na kopec Čupy, tam jsme pozorovali souhvězdí a viděli jsme Jupiter. Z tama jsme šli ke kaple sv. Trojice. Tam jsme hráli hru. Když jse dohráli hru, tak jsme šli do klubovny. Tam jsme si spočítali body a potom jsme šli domů. Doma jsem byl ve 22:00 h. a potom jsem šel spát.

Tomáš Červenka

V sobotu 12. 11. 2011 v pět hodin jsme měli sraz v klubovně. Byla zima, ale chtělo se mi jít na noční výlet, a tak mi to až tak moc nevadilo… ani jsem neměl moc strach. Ve velkém počtu jsme šli naproti nočnímu dobrodružství. Dosáhnout cíle bylo těžké. Museli jsme překonat hustý les, paintballové hřiště, silnici, znovu hustý les a nakonec chaty. Během cesty nás čekalo mnoho úkolů. Míša nám na začátku řekl, že máme do hodiny zapálit na Jamách oheň. Nakonec jsme to zvládli. Při ohni jsme posvačili. Cestou jsme se dívali na souhvězdí a došli až ke kapličce u Trojice. Tam jsme museli hledat strašidla. Na strašidlu bylo jméno česky a latinsky, které jsme měli napsat na papír. Potom nás zima nasměrovala do klubovny, kde jsme si spočítali body a šli domů.

Byl to super výlet 🙂 Honza Charvát

Noční výlet 12. listopadu 2011

Sraz v klubovně v 17:00, návrat do Nivnice kolem 23:00 pět ke klubovně.

S sebou: V+V1, píšící tužku a zápisník, svítící baterku, náhradní vnitřky a žárovku, teplé oblečení, náhradní ponožky, pláštěnku, svačinu a pití. Nebrat mobily. Pokud bude nutné telefonovat, dejte dětem číslo a já zavolám ze svého mobilu.

Cíl výletu záměrně dětem nesděluji, pokud jej rodiče chtějí vědět, sdělím jej SMS zprávou.

Jura Miškar

Výlet do Brna

V sobotu 22.10. 2011 proběhlo v Brně potáborové setkání členů letního tábora Lubina.

V galerii je několik fotografií. —

A jak se výlet líbil?

V sobotu 22.10.byli na výletě v Brně. Autobusem jsme jeli na vlakové nádraží do Uh. Brodu, ale do Brna jsme jeli vlakem. V Brně jsme šli do lanového centra a všechny to bavilo. Potom jsme poobědvali a šli jsme se podívat na věž kostela Svatého Petra. Bylo z tama vidět celé Brno. Z tama jsme šli na hrad Špilberk. Pak jsme šli na nádraží a odjeli jsme domů. SUPER VÝLET!!!

Adam Velecký

V sobotu 22. 10. 2011 mě ráno maminka vzbudila v 5 hodin. Chtělo se mi z postele, protože jsem se do Brna těšil. Jeli jsme autobusem do Uherského Brodu. Ve vlaku jsem měl dlouhou chvíli. Nejezdila tam babička s cukrátkama. Po dlouhé cestě jsme byli konečně v Brně. Z nádraží jsme šli do Jugle parku. V lanovém centrum byli těžké překážky, ale zvládli jsme to. Nejvíc se mi líbil přechod přes liány. Šel jsem krůček po krůčku, abych nespadl. Vyhladovělí jsme šli do MEKÁČU. Ještě předtím jsme šli podívat na brněnského draka. Po posilnění cheeseburgrem jsme vyšlapali na věž katedrály sv. Petra a Pavla. Na věži byli dva maxi zvony. Zamířil jsme na hrad Špilberk do podzemní věznice. Po prohlídce jsme šli do nákupního centra, tam jsme si řekli, že máme půl hodiny na kupování na cestu. Přáli jsme si vlak s kupéčkama. Babička s cukrátkama zase nejezdila. Cesta rychle ubíhala a hned jsme byli v Brodě. Byl to pěkný výlet!!!

Honza Charvát

Výlet do lanového centra v Brně.
Výlet do lanového centra v Brně.

Cesta za pramenem Olšavy

V sobotu, 4. června 2011 vyrazíme na jednodenní výlet. Sraz je ráno v 6:50 u zastávky Beseda (přespolní mohou dorazit v 7:15 na vlakové nádraží do Uh. Brodu). S sebou si vezměte V+V2, 100 kč (nejlépe v drobných) a 2 jídla (může být i nějaký špekáček, klobáska, cokoliv na opečení). Návrat do 18:00 do Nivnice.

Naši sobotní trasu si můžete prohlédnout na mapě.

Odjezdy spojů na cestu tam:

  • Nivnice, Beseda > 7:05
  • Uherský Brod, žel.st. > 7:19 7:32
  • Vápenice, Losky > 7:59

Spoje na cestu zpět:

  • Pitín zast. > 16:31
  • Uherský Brod > 17:07
  • Uherský Brod, žel.st. > 17:25
  • Nivnice ,škola > 17:38

Výlet do Rubanisk 7.-8. 5. 2011

Změna: Sraz v sobotu v 6:30 u Besedy. Návrat do 19. hodin. V+V2, jídlo na 1x, 50 Kč, 1 metr provázku.

Protože hlásí na víkend velmi chladné počasí, nepůjdeme na výlet pod stan. Náš cíl je skautská chata v Rubaniskách (mezi Uherským Brodem a Maršovem). Sraz v Nivnici u Besedy v 7:00 (autobus odjíždí 7:03). Návrat v neděli v 15:00 k Besedě.

S sebou: V+V3, jídlo na 3×, 50 Kč

Jarní prázdniny 2011

Letošní jarní prázdniny proběhnou v Lipinách od 12. do 15. února 2011. Sraz je v sobotu v 7 hodin ráno u klubovny. S sebou si vezměte V+V3, včetně psacích potřeb, deníku, spacáku a přezůvek. Také budete potřebovat 150 kč a jedno jídlo (oběd) a plavky s ručníkem. Návrat bude v úterý odpoledne, nejpozději do 16:00.